Mobilitat de magatzem

moon Mòduls

El sistema de mobilitat de magatzem de loop, permet realitzar les tasques mes habituals dintre d’un magatzem amb com són:

  • Gestió de cistelles: Ompli cistelles d’articles individuals per operari / document que li permetran generar des de documents de venda com albarans/pressupostos/comandes fins a bosses de proposta de compra.
  • Lliurament multi-comanda: Seleccioni amb el simple escaneig del codi de barres, de les comandes que vulgui lliurar. Loop li presentarà la ruta que ha de seguir l’operari per lliurar totes les comandes amb el mínim recorregut. Un cop finalitzada la preparació, es crearan automàticament els albarans pertinents. Tot el procés amb la única interacció de la PDA.
  • Recepció multi-comanda: Recepcioni les comandes provinents de proveïdor des del mateix equip PDA.
  • Recomptes/regularitzacions: Actualitzi l’estoc en qualsevol moment mitjançant la opció de recompte disponible.
  • Utilitats: Afegeixi codis de barres múltiples als articles, imprimeixi etiquetes, i consulti la informació en temps real de l’estoc existent, pendent de rebre, pendent de lliurar, trànsits, taller, etc.