Connector loop-Magento

moon Mòduls

loop ja disposa del connector Magento. Sincronització automàtica entre Magento i loop de manera totalment transparent.