loop 3.0

moon Mòduls

Estem orgullosos d’anunciar la versió 3.0 de loop. Aquesta nova iteració inclou potents eines com la cerca universal, el dashboard per perfil d’usuari, la gestió de tasques o el nou sistema de missatgeria interna. Tot plegat inclòs com a actualització gratuïta del sistema.