Auna instalPRO

moon Mòduls

Auna distribució ha depositat un cop mes la seva confiança en Develoopers. Aquest cop per desenvolupar el comerç electrònic de referència en el sector de la distribució. En cas de disposar de loop com a ERP, la integració amb Auna InstalPRO és total i ve inclosa en el sistema estàndard.